Đo lường khách hàng tại cửa hàng

Cimigo có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn cho hoạt động bán lẻ của mình. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại chính là việc biết được điều gì đang xảy ra tại cửa hàng ngay lúc này chứ không phải ở cuối mỗi kì kích hoạt.

Kiểm tra viên cửa hàng của Cimigo sử dụng ứng dụng OnMobile để báo cáo phát hiện ngay lập tức và dễ dàng. Đo lường khách hàng tại cửa hàng thường được kết hợp với các cuộc phỏng vấn khách hàng sau khi mua và điều tra hành vi khách hàng.

Thông thường, các nghiên cứu điều tra về lưu lượng khách hàng, sự gián đoạn và những chuyển đổi:

  • Phân luồn số lượng khách hàng.
  • Quá trình dừng mua hàng và di chuyển
  • Thời gian bỏ ra.
  • Quá trình duyệt.
  • Ngăn trưng bày.
  • Bộ đọc bao bì.
  • Người mua.