Thông tin chi tiết về người mua hàng

Cimigo sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và giúp bạn có thể can thiệp vào quá trình mua hàng của họ theo hướng tích cực.

Điều tra hành vi khách hàng

Cimigo có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn cho hoạt động bán lẻ của mình. Người mua hàng của Cimigo trước khi vào cửa hàng của bạn sẽ được yêu cầu đeo loại kính chuyên dụng có khả năng ghi hình và ghi âm.

Điều tra hành vi khách hàng được sử dụng kết hợp với đo lường khách hàng tại cửa hàng và phỏng vấn khách hàng sau khi mua. Điều tra hành vi khách hàng sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất để phát triển hơn nữa khi tiếp xúc với khách hàng thực tế.

Hành vi quan sát được của khách hàng được bổ sung bằng một cuộc phỏng vấn tại cửa hàng sau khi mua để tìm hiểu về hành trình mua hàng của họ. Cuộc phỏng vấn được ghi âm và được chuẩn bị kĩ lưỡng.

 

Thông thường, các nghiên cứu điều tra về:

 • Hiểu biết về các sự lựa chọn được đưa ra.
 • Kết quả gắn liền với thực tế.
 • Thích, không thích và lý do tại sao.
 • Các điểm tạo nên sự lựa chọn và động lực của sự lựa chọn.
 • Các rào cản đối với chuyển đổi được xác định.

Phỏng vấn khách hàng sau khi mua

Cimigo có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn cho hoạt động bán lẻ của mình. Các cuộc phỏng vấn khách hàng sau khi mua thường được kết hợp chung với việc đo lường khách hàng tại cửa hàng và điều tra hành vi khách hàng.

Thông thường, các nghiên cứu điều tra về:

 • Sự lựa chọn giữa các cửa hàng.
 • Danh sách mua hàng.
 • Lập kế hoạch so với mua hàng thực tế.
 • Danh mục mua hàng.
 • Các hành động mà khách hàng nhớ được.
 • Hồ sơ khách hàng.
 • Mức độ hài lòng với cửa hàng.

Các chỉ số định lượng và lý do thu thập được từ khách hàng cho phép Cimigo hiểu được các tác động của các hành động trong cửa hàng qua đó đưa ra các kịch bản thử nghiệm khác nhau.

Đo lường khách hàng tại cửa hàng

Cimigo có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn cho hoạt động bán lẻ của mình. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại chính là việc biết được điều gì đang xảy ra tại cửa hàng ngay lúc này chứ không phải ở cuối mỗi kì kích hoạt.

Kiểm tra viên cửa hàng của Cimigo sử dụng ứng dụng OnMobile để báo cáo phát hiện ngay lập tức và dễ dàng. Đo lường khách hàng tại cửa hàng thường được kết hợp với các cuộc phỏng vấn khách hàng sau khi mua và điều tra hành vi khách hàng.

Thông thường, các nghiên cứu điều tra về lưu lượng khách hàng, sự gián đoạn và những chuyển đổi:

 • Phân luồn số lượng khách hàng.
 • Quá trình dừng mua hàng và di chuyển
 • Thời gian bỏ ra.
 • Quá trình duyệt.
 • Ngăn trưng bày.
 • Bộ đọc bao bì.
 • Người mua.