Mang tiếng nói của khách hàng vào phòng họp của bạnNghiên cứu thị trường để trả lời những câu hỏi khó nhất của bạn để truyền cảm hứng cho thương hiệu của bạn ở Châu Á

Tin tức và Sự kiện

Báo cáo nổi bật

2020 Vietnam Trends: What do we really know?

A short quiz addressing 2020 Vietnam trends, and some of the many conception and misconceptions behind consumer and market trends in Vietnam.

Read more

Indonesian consumers on Jakarta’s pollution and ganjil genap

A Cimigo study of Indonesian consumers on Jakarta’s Air Pollution and Ganjil Genap expansion.  Indonesian consumers in Greater Jakarta caste a spotlight on Jakarta’s air pollution. As one of the most densely populated megapolitan areas in Southeast Asia, the city seeks to cope with explosive population and economic growth. Jakarta’s air pollution comes from a

Read more

Behavioural economics meets Vietnam marketing

This is the Behavioural economics meets Vietnam marketing presentation given at Cimigo’s Consumer Choices seminar on November 15th, 2019.  Cimigo shares how behavioural economics impacts Vietnam marketing. Cimigo hosted a consumer choices seminar – Learn how consumers think fast and think slow.

Read more

Vietnam consumer trends 2019

Cimigo market research releases their annual perspective on the Vietnam consumer trends to watch out for in 2019. The presentation unveils what drives the phenomenal success of Vietnam. Vietnam unleashed 1. Rapid urbanisation demands ultra convenience in Vietnam. 2. Vietnam now the most interconnected trading nation globally. 3. Increasing intra Asia trade and investment for

Read more

Nghiên cứu tình huống

Khách hàng của bạn nắm quyền kiểm soát, nên chúng tôi nói chuyện với họ theo cách của họ – tại nơi…

Từ thấu hiểu tới chiến lược

Tại Cimigo, chúng tôi làm việc để mang niềm cảm hứng thật sự cho các nhãn hàng của bạn, không chỉ…

Tin tức & Sự Kiện

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các tin tức, quan điểm và sự kiện để giúp ban hiểu Tiếng nói Khách…

Nghiên cứu & Báo cáo

Cimigo thường xuyên phát hành các báo cáo nghiên cứu ngành và thị trường khu vực châu Á Thái Bình…