Mang tiếng nói của khách hàng vào phòng họp của bạnNghiên cứu thị trường để trả lời những câu hỏi khó nhất của bạn để truyền cảm hứng cho thương hiệu của bạn ở Châu Á

Tin tức và Sự kiện

Báo cáo nổi bật

Preparing for the consumer post-covid bounceback in Indonesia

Cimigo conducted market research to explore the consumer post-covid bounceback in Indonesia. The Covid-19 pandemic of 2020 has undoubtedly had a massive impact on many aspects of life and business activities in Indonesia. The restrictions mandated by the Indonesian government to curb the spread of the virus (locally known as “PSBB” or partial lockdown), and

Read more

Cimigo Planning for the Bounce Back

The Cimigo Planning for the Bounce Back webinar presentation addresses marketing planning for the bounceback. We all look forward to the bounce, those whom will benefit the most will be well prepared, they will have adjusted their marketing plans and media mix. There will be no revenge spending spree, as a new normal appears it will be

Read more

2020 Vietnam Market Trends

A short presentation and quiz addressing 2020 Vietnam market and consumer trends.  The approach seeks to readdress many conception and misconceptions behind consumer and market trends in Vietnam.

Read more

Indonesian consumers on Jakarta’s pollution and ganjil genap

A Cimigo study of Indonesian consumers on Jakarta’s Air Pollution and Ganjil Genap expansion.  Indonesian consumers in Greater Jakarta caste a spotlight on Jakarta’s air pollution. As one of the most densely populated megapolitan areas in Southeast Asia, the city seeks to cope with explosive population and economic growth. Jakarta’s air pollution comes from a

Read more

Nghiên cứu tình huống

Khách hàng của bạn nắm quyền kiểm soát, nên chúng tôi nói chuyện với họ theo cách của họ – tại nơi…

Từ thấu hiểu tới chiến lược

Tại Cimigo, chúng tôi làm việc để mang niềm cảm hứng thật sự cho các nhãn hàng của bạn, không chỉ…

Tin tức & Sự Kiện

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các tin tức, quan điểm và sự kiện để giúp ban hiểu Tiếng nói Khách…

Nghiên cứu & Báo cáo

Cimigo thường xuyên phát hành các báo cáo nghiên cứu ngành và thị trường khu vực châu Á Thái Bình…