Mang tiếng nói của khách hàng vào phòng họp của bạnNghiên cứu thị trường để trả lời những câu hỏi khó nhất của bạn để truyền cảm hứng cho thương hiệu của bạn ở Châu Á

Tin tức và Sự kiện

Báo cáo nổi bật

2020 Vietnam Market Trends

A short presentation and quiz addressing 2020 Vietnam market and consumer trends.  The approach seeks to readdress many conception and misconceptions behind consumer and market trends in Vietnam.

Read more

Unveiling TET

Winning at Tet is critical to your annual sales forecasts. Cimigo will give you a competitive advantage by understanding consumers during this coming Tet. Cimigo will be interviewing 800 consumers quantitatively, engaging with consumers across twelve focus groups pre and post Tet, accompanying shoppers for their Tet shopping and engaging with forty consumers throughout Tet

Read more

Benchmarking Tet Ads

Cimigo will tell you Tet advertising communicated effectively. Cimigo have quantitatively evaluated these 12 Tet Ads to assess which are cutting through, communicating on message and positively impacting their brand. Each TVC has been tested amongst a minimum of 150 of the target audience. The Cimigo AdTraction TVC test presents how your TVC performs on

Read more

Nghiên cứu tình huống

Khách hàng của bạn nắm quyền kiểm soát, nên chúng tôi nói chuyện với họ theo cách của họ – tại nơi…

Từ thấu hiểu tới chiến lược

Tại Cimigo, chúng tôi làm việc để mang niềm cảm hứng thật sự cho các nhãn hàng của bạn, không chỉ…

Tin tức & Sự Kiện

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các tin tức, quan điểm và sự kiện để giúp ban hiểu Tiếng nói Khách…

Nghiên cứu & Báo cáo

Cimigo thường xuyên phát hành các báo cáo nghiên cứu ngành và thị trường khu vực châu Á Thái Bình…