Mang tiếng nói của khách hàng vào phòng họp của bạnNghiên cứu thị trường để trả lời những câu hỏi khó nhất của bạn để truyền cảm hứng cho thương hiệu của bạn ở Châu Á

Tin tức và Sự kiện

Báo cáo nổi bật

Vietnam consumer trends 2019

Cimigo market research releases their annual perspective on the Vietnam consumer trends to watch out for in 2019. The presentation unveils what drives the phenomenal success of Vietnam. Vietnam unleashed 1. Rapid urbanisation demands ultra convenience in Vietnam. 2. Vietnam now the most interconnected trading nation globally. 3. Increasing intra Asia trade and investment for

Read more

Public reactions to the Jakarta MRT

The Jakarta MRT is the long-awaited public transport solution for Jakarta’s notorious traffic gridlock. Phase 1 took 5+ years to build, and was officially launched on 24 March 2019. By May 2019, the system carries 70-80K passengers per day on weekdays, and 90K or more per day on weekends and holidays. Cimigo spoke to 300

Read more

Vietnam e-payments, e-wallet and the future of payments

This is the Vietnam e-payments, e-wallet and the future of payments presentation given at Cimigo’s Vietnam Consumer Trends 2019 seminar on April 19th, 2019.

Read more

Vietnam online shopping boom 2019

This is the Vietnam online shopping boom 2019 presentation given at Cimigo’s Vietnam Consumer Trends 2019 seminar on April 19th, 2019. An article discussing the results can also be read here. A more detailed report is available which highlights key behaviours and experience including; Online shopping overview What do people shop for online? Transaction values

Read more

Nghiên cứu tình huống

Khách hàng của bạn nắm quyền kiểm soát, nên chúng tôi nói chuyện với họ theo cách của họ – tại nơi…

Từ thấu hiểu tới chiến lược

Tại Cimigo, chúng tôi làm việc để mang niềm cảm hứng thật sự cho các nhãn hàng của bạn, không chỉ…

Tin tức & Sự Kiện

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các tin tức, quan điểm và sự kiện để giúp ban hiểu Tiếng nói Khách…

Nghiên cứu & Báo cáo

Cimigo thường xuyên phát hành các báo cáo nghiên cứu ngành và thị trường khu vực châu Á Thái Bình…