Chiến lược tiếp thị

Giúp bạn đưa ra các lựa chọn tốt hơn trong việc xác định nhóm đối tượng khách hàng, phát triển một định vị hấp dẫn và xác định mục tiêu tiếp thị của bạn.

Nhắm mục tiêu

Cimigo sẽ giúp bạn đưa ra các lựa chọn tốt hơn khi nhắm đến các thị trường và phân khúc cho thương hiệu của bạn. Quan trọng hơn Cimigo sẽ giúp bạn đánh giá bạn không nên cạnh tranh ở đâu.

Sử dụng các công cụ như kiểm tra giá trị thương hiệu hoặc phân khúc thị trường, Cimigo sẽ hỗ trợ bạn xác định các phân khúc bạn nên nhắm đến. Đây là các phân khúc có độ lớn thị trường và giá trị cao về mặt chi tiêu và là ‘nơi’ mà doanh nghiệp và thương hiệu của bạn có thể chiến thắng.

Một khi các mục tiêu đã được xác định, Cimigo sẽ giúp bạn xây dựng chân dung của những nhóm đối tượng này và chia sẻ với bạn và các bên liên quan đối tượng bạn nên tập trung (và ngược lại không nên nhắm đến) là ai. Đưa các phân khúc vào thực tiễn và xây dựng chân dung người tiêu dùng sẽ giúp các doanh nghiệp và đối tác hiểu rõ hơn về mục tiêu nên đầu tư phát triển.

Định vị thương hiệu

Bạn mong muốn thương hiệu của mình được định vị (để khác biệt) trong tâm trí người tiêu dùng như thế nào? Cimigo sẽ giúp bạn kiểm tra và tối ưu hóa định vị thương hiệu cho từng nhóm khách hàng mục tiêu. Thường sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, Cimigo sẽ đánh giá định vị mà thương hiệu của bạn có thể thu hút người dùng và làm bạn trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Cimigo sẽ xem xét nhận thức hiện tại của người tiêu dùng với từng thương hiệu như thế nào, điểm mạnh và điểm yếu trong phân tích chuẩn hóa về giá trị thương hiệu hoặc phân khúc khách hàng trước khi nghiên cứu định tính để điều chỉnh và tối ưu hóa định vị thương hiệu một cách tốt nhất.

Cimigo sẽ giúp bạn đưa ra những định vị thương hiệu tốt hơn căn cứ vào từng giai đoạn nhận thức và nhu cầu của người tiêu dùng với ngành hàng.

Ví dụ như:

Cimigo sẽ giúp bạn chọn những yếu tố tác động tốt nhât bằng cách đánh giá một cách định lượng các lợi ích ưu tiên và lý do để lựa chọn yếu tố này, sử dụng mô hình phân giữa lợi ích và lý do tin tưởng (BAR).

Trong 20 năm qua, Cimigo đã xây dựng định vị cho hàng trăm thương hiệu và nhiều nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau. Một số định vị vẫn còn hiệu quả đến tận hôm nay mặc dù thị trường cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng cũng trưởng thành hơn.

Quan trọng hơn, Cimigo sẽ hướng dẫn bạn cách giữ cho định vị thương hiệu đơn giản, rõ ràng và hiệu quả. Cuối cùng, Cimigo sẽ giúp bạn định hướng cho các đơn vị liên quan đều nắm rõ định vị thương hiệu và chân dung người tiêu dùng mà bạn đã nhắm đến.

Mục tiêu tiếp thị SMART

Đặt ra mục tiêu tiếp thị thông thường là một phần của việc kiểm tra giá trị thương hiệuhội thảo kế hoạch tiếp thị hàng nằm của khách hàng của Cimigo. Định vị thương hiệu, phân phúc mục tiêu và phễu mua hàng luôn được xem xét để xác định những điểm hoạt động chưa tốt và đâu là cách cải thiện tỉ lệ chuyển đổi tốt nhất và mục tiêu nào cần được giải quyết trong 12 tháng tới. Không phải tất cả các phễu mua hàng đều như nhau và Cimigo sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn khi thiết kế phễu mua hàng đúng với thương hiệu và ngành hàng của bạn.

Cimigo sẽ hướng dẫn bạn cách đưa ra các mục tiêu tiếp thị– SMART;

Cimigo sau đó sẽ giúp bạn chuyển các mục tiêu tiếp thị này thành các giá trị lợi nhuận gia tăng cho thương hiệu của bạn. Đây là các con số chủ chốt mà những bên liên quan sẽ cần phải được thuyết phục để chấp thuận cho ngân sách tiếp thị của bạn.