Cimigo cung cấp các giải pháp nghiên cứu thị trường tại Việt Nam sẽ giúp bạn có những lựa chọn tốt hơn. Tất cả các nghiên cứu thị trường tốt đều bắt đầu với kiến ​​thức về các quyết định mà bạn, khách hàng, cần phải thực hiện.

Phần lớn nhu cầu khách hàng của Cimigo là rất khác nhau đối với các quyết định của họ. Cimigo giải quyết những nhu cầu này bằng cách tiếp cận nghiên cứu thị trường tùy chỉnh để giúp họ đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Cimigo RapidSurvey cung cấp các giải pháp nghiên cứu thị trường tiêu chuẩn cho những lựa chọn đơn giản. RapidSurvey được thiết kế cho tốc độ và hiệu quả về chi phí, vì vậy bạn có thể đưa ra các lựa chọn chiến thuật đơn giản tốt hơn.