Phỏng vấn khách hàng sau khi mua

Cimigo có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn cho hoạt động bán lẻ của mình. Các cuộc phỏng vấn khách hàng sau khi mua thường được kết hợp chung với việc đo lường khách hàng tại cửa hàng và điều tra hành vi khách hàng.

Thông thường, các nghiên cứu điều tra về:

  • Sự lựa chọn giữa các cửa hàng.
  • Danh sách mua hàng.
  • Lập kế hoạch so với mua hàng thực tế.
  • Danh mục mua hàng.
  • Các hành động mà khách hàng nhớ được.
  • Hồ sơ khách hàng.
  • Mức độ hài lòng với cửa hàng.

Các chỉ số định lượng và lý do thu thập được từ khách hàng cho phép Cimigo hiểu được các tác động của các hành động trong cửa hàng qua đó đưa ra các kịch bản thử nghiệm khác nhau.