Nhắm mục tiêu

Cimigo sẽ giúp bạn đưa ra các lựa chọn tốt hơn khi nhắm đến các thị trường và phân khúc cho thương hiệu của bạn. Quan trọng hơn Cimigo sẽ giúp bạn đánh giá bạn không nên cạnh tranh ở đâu.

Sử dụng các công cụ như kiểm tra giá trị thương hiệu hoặc phân khúc thị trường, Cimigo sẽ hỗ trợ bạn xác định các phân khúc bạn nên nhắm đến. Đây là các phân khúc có độ lớn thị trường và giá trị cao về mặt chi tiêu và là ‘nơi’ mà doanh nghiệp và thương hiệu của bạn có thể chiến thắng.

Một khi các mục tiêu đã được xác định, Cimigo sẽ giúp bạn xây dựng chân dung của những nhóm đối tượng này và chia sẻ với bạn và các bên liên quan đối tượng bạn nên tập trung (và ngược lại không nên nhắm đến) là ai. Đưa các phân khúc vào thực tiễn và xây dựng chân dung người tiêu dùng sẽ giúp các doanh nghiệp và đối tác hiểu rõ hơn về mục tiêu nên đầu tư phát triển.