Trải nghiệm nhân viên – Tiếng nói của nhân viên (VoE)

Nếu bạn mong muốn làm hài lòng khách hàng, trước tiên bạn phải có những nhân viên gắn bó, năng nổ và nhiệt huyết với công việc. Cimigo sẽ giúp bạn đo lường sự hài lòng của nhân viên từ đó lập kế hoạch hỗ trợ khi cần để nhân viên luôn cảm thấy vui vẻ khi làm việc tại công ty.

Các chỉ số đo lường của Cimigo bao gồm