Cimigo cung cấp các xu hướng tiếp thị của người tiêu dùng Việt Nam và nghiên cứu thị trường về phân khúc người tiêu dùng Việt Nam.