Kết quả kinh tế Việt Nam năm 2020

Cimigo
Th9 07, 2021

Việt Nam đã ghi nhận thành tích kinh tế vĩ mô xuất sắc vào năm 2020. Họ đã phục hồi khỏi tác động của COVID và với sự điều hành kinh tế rất thành công của mình.

Vietnam economic performance

 

Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm

Th3 18, 2024

Xu hướng tại Việt Nam: Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm Khám phá xu

PMI Việt Nam tháng 6/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th7 01, 2024

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh thành mức cao gần kỷ lục Số lượng

Tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng vọt lên 6.9% trong quý 2 năm 2024

Th7 02, 2024

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 tăng vọt lên 6.9% trong quý 2. Trong