Kinh tế Việt Nam 2021: Tiến bộ vượt bậc trong quý 1 tăng GDP 4,5%

Cimigo
Th9 07, 2021

Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế trong Quý 1 năm 2021. Với GDP dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% vào năm 2021. Một số hộ gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm và thu nhập hộ gia đình thấp hơn so với năm ngoái. Tuy vậy, nguồn thu nhập đang được phục hồi nhanh chóng. Hầu hết các mặt hàng đóng gói của người tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm 2019. Người tiêu dùng đã tìm kiếm nhiều lựa chọn thay thế về giá trị và xu hướng này sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để quay ngược trở lại.

Vietnam economy Q1 2021

 

 

Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm

Th3 18, 2024

Xu hướng tại Việt Nam: Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm Khám phá xu

PMI Việt Nam tháng 5/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th6 03, 2024

Sản lượng tăng nhanh hơn khi số lượng đơn đặt hàng mới duy trì tăng Sản

Hãy nghe tôi! Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới

Th12 14, 2023

Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới. Trong thế giới liên tục