Dự đoán tương lai cho thế hệ bạc tại Việt Nam (cập nhật 2021)

Cimigo
Th10 27, 2021

Thế hệ bạc tại Việt Nam là nhóm dân số tăng nhanh nhất ở Việt Nam

Đến năm 2036, sẽ chỉ có hơn một nửa dân số Việt Nam (52%) trên 40 tuổi so với 38% vào năm 2021. Những người từ 50 tuổi trở lên, thuộc thế hệ bạc tại Việt Nam, là phân khúc dân số tăng nhanh nhất. Vào năm 2036, họ sẽ là phân khúc lớn nhất với 36% dân số.

Vào năm 2036, sẽ có hơn 36 triệu người thuộc nhóm này với đầy những kinh nghiệm và nhu cầu phức tạp. Những người trên 50 tuổi có chi tiêu tùy ý nhất vì những người phụ thuộc vào họ phần lớn đã rời gia đình và trở nên tự cung tự cấp. Họ sống một lối sống năng động và muốn nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Thế hệ bạc này ở Việt Nam sẽ nắm giữ khối tài sản cao hơn một cách tương xứng thông qua tiền tiết kiệm của hộ gia đình, tài sản đất đai.

Những thay đổi về nhân khẩu học này là chắc chắn và đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà hoạch định chính sách và xã hội;

  1. Nguồn hỗ trợ tài chính cần thiết cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt và chăm sóc người cao tuổi cho thế hệ bạc ở Việt Nam là gì?
  2. Sẽ có tác động gì đến thế hệ bạc ở Việt Nam từ sự chuyển dịch văn hóa từ các gia đình nhiều thế hệ và hệ thống hỗ trợ sang thành gia đình hạt nhân?
  3. Thế hệ bạc ở Việt Nam không hề yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần. Đâu là các dịch vụ cho phép một cuộc sống thứ hai hấp dẫn, có kết nối và viên mãn khi về hưu?
  4. Cơ hội kinh doanh trong việc cung cấp dịch vụ cho thế hệ bạc ở Việt Nam là gì?

Xã hội Việt Nam phải lập kế hoạch và chuẩn bị ngay từ bây giờ để đảm bảo dân số già của chúng ta không làm ảnh hưởng đến tiến bộ kinh tế – xã hội đã đạt được cho đến nay.

Tải Thế hệ bạc của Việt Nam ngay

Giảm tỷ lệ sinh và tăng tuổi thọ ở Việt Nam

Cùng với những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và mức sống, người Việt Nam sẽ sống lâu hơn với tuổi thọ trung bình tăng từ 71 tuổi đối với nam và 76 tuổi đối với nữ vào năm 2021, sau đó là lên 73 tuổi đối với nam và 78 tuổi đối với nữ vào năm 2036.

Tỷ lệ sinh trung bình trên 1.000 phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi là 54 vào năm 2021 giảm xuống còn 46 vào năm 2036. Tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đã giảm từ 2,1 con trên một phụ nữ năm 2001, xuống còn 2,05 con trên một phụ nữ vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ giảm xuống khoảng 1,84 vào năm 2036.

Mức sinh thay thế là tổng mức sinh mà phụ nữ sinh đủ con để duy trì dân số là 2,1. Đô thị hóa thường tác động tiêu cực đến tỷ lệ sinh, chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh đã có tỷ lệ sinh trung bình rất thấp của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, chỉ 1,35 (năm 20219) mặc dù số liệu ban đầu cho thấy đã tăng lên 1,53 vào năm 2020.

Thế hệ bạc ở Việt Nam không phải là phân khúc duy nhất

Thị trường khổng lồ gồm 36.483.975 người Việt Nam này vào năm 2036 không thể coi là phân khúc duy nhất. Họ có thể được phân theo lối sống, nhu cầu, nhóm tuổi theo thứ tự thời gian, độ tuổi nhận thức, mức thu nhập và tài sản, và cho dù đang làm việc, đã nghỉ hưu, đã nghỉ hưu một phần để tập trung vào mục đích thương mại và tiếp thị. Chắc chắn, họ không thể được coi là những ông bà già yếu, mà chỉ là những người tiêu dùng sành sỏi với kinh nghiệm dày dặn và nhu cầu phức tạp.

8 phút đọc.

Tải báo cáo tại đây

Giảm tỷ lệ sinh và tăng tuổi thọ ở Việt Nam

Cùng với những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và mức sống, người Việt Nam sẽ sống lâu hơn với tuổi thọ trung bình tăng từ 71 tuổi đối với nam và 76 tuổi đối với nữ vào năm 2021, sau đó là lên 73 tuổi đối với nam và 78 tuổi đối với nữ vào năm 2036.

Tỷ lệ sinh trung bình trên 1.000 phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi là 54 vào năm 2021 giảm xuống còn 46 vào năm 2036. Tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đã giảm từ 2,1 con trên một phụ nữ năm 2001, xuống còn 2,05 con trên một phụ nữ vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ giảm xuống khoảng 1,84 vào năm 2036.

Mức sinh thay thế là tổng mức sinh mà phụ nữ sinh đủ con để duy trì dân số là 2,1. Đô thị hóa thường tác động tiêu cực đến tỷ lệ sinh, chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh đã có tỷ lệ sinh trung bình rất thấp của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, chỉ 1,35 (năm 20219) mặc dù số liệu ban đầu cho thấy đã tăng lên 1,53 vào năm 2020.

Thế hệ bạc ở Việt Nam không phải là phân khúc duy nhất

Thị trường khổng lồ gồm 36.483.975 người Việt Nam này vào năm 2036 không thể coi là phân khúc duy nhất. Họ có thể được phân theo lối sống, nhu cầu, nhóm tuổi theo thứ tự thời gian, độ tuổi nhận thức, mức thu nhập và tài sản, và cho dù đang làm việc, đã nghỉ hưu, đã nghỉ hưu một phần để tập trung vào mục đích thương mại và tiếp thị. Chắc chắn, họ không thể được coi là những ông bà già yếu, mà chỉ là những người tiêu dùng sành sỏi với kinh nghiệm dày dặn và nhu cầu phức tạp.

Tải báo cáo tại đây

Nghỉ hưu ở Việt Nam mang tính liên tục chứ không phải là tuyệt đối

Tuổi nghỉ hưu chính thức ở Việt Nam là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Con số này sẽ tăng dần lên theo từng bước nhỏ lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ trong bảy năm tới.

Có 12.614.724 người Việt Nam từ 60 tuổi trở lên vào năm 2021 và con số này sẽ đạt 21.883.441 vào năm 2036.

Năm 2021, cứ một người trong độ tuổi nghỉ hưu (62 tuổi trở lên) thì có 7,2 người trong độ tuổi lao động (15 đến 61 tuổi). Đến năm 2036, tỷ lệ người còn bị phụ thuộc trong độ tuổi này sẽ giảm xuống chỉ còn 3,7 người trong độ tuổi lao động (15 đến 61 tuổi) trên mỗi người trong độ tuổi nghỉ hưu. Điều này gần như làm tăng gấp đôi gánh nặng đối với dân số đang làm việc để hỗ trợ dân số nghỉ hưu trong khoảng thời gian chỉ 15 năm.

Cuộc điều tra về dân số già của Cimigo và cuộc khảo sát về thế hệ bạc ở các thành phố đô thị trọng điểm là TP.HCM và Hà Nội cho thấy 30% những người trong độ tuổi 60-69 vẫn còn làm việc, cũng như 8% thuộc những người 70-79 tuổi. Nhiều người tìm đến các thành viên trong gia đình để được hỗ trợ tài chính với 36% thuộc những người 60-69 tuổi và 51% thuộc những người 70-79 tuổi.

Cimigo không nghĩ mọi người sẽ ngừng làm việc ở độ tuổi nghỉ hưu chính thức này. Nhiều người rõ ràng vẫn tiếp tục làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu. Việc nghỉ hưu một phần có thể trở nên cần thiết vào năm 2036.

Trong cuộc khảo sát này, những người buôn bán nhỏ, chủ doanh nghiệp và lao động tự do chiếm 40% nghề nghiệp của những người trong độ tuổi 50-59. Cimigo kỳ vọng rằng thế hệ bạc ở Việt Nam đang điều hành các doanh nghiệp này sẽ không ngừng hoạt động, họ có thể lùi lại và vẫn tạo ra thu nhập từ chúng.

Nhiều công nhân cổ xanh có thể rời các dây chuyền sản xuất hoặc công trường xây dựng đòi hỏi thể chất, nhưng vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền bán thời gian với các vai trò ít bền bỉ hơn về thể chất như an ninh, dịch vụ, vận tải và hậu cần.

Nhiều người lao động cổ trắng sẽ không nghỉ việc ngay lập tức khi nghỉ hưu, họ sẽ có thể tiến hành hỗ trợ những người lao động trẻ hơn thông qua đào tạo, phát triển và cố vấn.

Tải báo cáo tại đây

Thu nhập chỉ là một phần nhỏ tài sản mà thế hệ bạc có tuổi ở Việt Nam nắm giữ

Vào năm 2036, thế hệ bạc già ở Việt Nam sẽ chiếm 36% dân số và sẽ nắm giữ mức độ giàu có cao hơn một cách tương xứng thông qua các khoản tiết kiệm hộ gia đình, tài sản đất đai.

Mở ra những tài sản này và tạo ra các dòng thu nhập sẽ là cần thiết vì hầu hết sẽ không đủ tiền tiết kiệm cho cuộc sống thứ hai kéo dài khi nghỉ hưu. Điều này sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ tài chính mới để giúp thế hệ bạc ở Việt Nam có thu nhập tại nhà.

Sự sụp đổ chậm của các gia đình nhiều thế hệ ở Việt Nam

Các gia đình mới thường tìm cách sống tại nhà riêng của họ, điển hình là một căn hộ chung cư trong thành phố. Sự chuyển dịch từ nhà nhiều thế hệ sang nhà hạt nhân là một sự thay đổi văn hóa sẽ khiến nhiều người trong thế hệ già yếu ở Việt Nam thiếu sự kết nối và hỗ trợ chặt chẽ trong gia đình.

Cho dù có cảm giác thân thiện, nhưng rất ít cô dâu mới thực sự mong muốn được sống với bố mẹ chồng như một quy luật thông thường. Trong hai mươi năm qua, nguồn cung căn hộ đã tăng theo cấp số nhân và nhu cầu khó có thể giảm bớt. Điều này tạo ra sự thay đổi về khu vực sinh sống, nơi nhiều gia đình hạt nhân hiện đang sống (hoặc khao khát được sống), trở nên ngoài tầm với và sự giám sát trực tiếp của các thế hệ trước.

Điều này phá vỡ một hợp đồng xã hội quan trọng, nơi đàn ông và vợ phải hỗ trợ cha mẹ khi sự độc lập về tài chính và thể chất của họ giảm dần trong những năm già đi.

Tải báo cáo tại đây

Nhu cầu tăng theo cấp số nhân đối với dịch vụ chăm sóc xã hội thế hệ bạc ở Việt Nam

Một cuộc khảo sát về dân số già và thế hệ bạc ở TP HCM và Hà Nội cho biết 79% thế hệ bạc ở Việt Nam hiện đang sống trong một ngôi nhà nhiều thế hệ. Cho đến nay, cuộc sống đa thế hệ và hỗ trợ gia đình cho thế hệ già ở Việt Nam đã phủ nhận nhu cầu về chăm sóc xã hội và nhà hưu trí công và tư ở Việt Nam.

Sự thay đổi văn hóa này đối với các gia đình hạt nhân cùng với tỷ lệ người phụ thuộc tăng gần gấp đôi sẽ thách thức sinh kế tài chính và hệ thống hỗ trợ cho thế hệ bạc trong tương lai. Nghịch lý là tuổi thọ càng dài thì khả năng trở nên nghèo càng cao do các dòng thu nhập và tiết kiệm thấp đối với thế hệ bạc ở Việt Nam.

Ngày nay, các nhà dưỡng lão tư nhân rất hạn chế về nguồn cung và chi phí, họ chỉ có khoảng 700 USD mỗi tháng tùy thuộc vào nhu cầu chăm sóc vào năm 2021. Nhu cầu và cơ hội cho các dịch vụ chăm sóc xã hội vào năm 2036 và hơn thế nữa sẽ là rất lớn, đó là đào tạo nhân viên chăm sóc xã hội, dịch vụ điều dưỡng, nhà hưu trí , căn hộ với dịch vụ chăm sóc đặc biệt, làng hưu trí nông thôn, dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu và các chương trình tiếp cận xã hội.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai cho thế hệ bạc già ở Việt Nam

Chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của Việt Nam là vào khoảng 6,0 đến 7,0% GDP vào năm 2021. Chính phủ chi khoảng 2,5% đến 3,0% và các hộ gia đình tư nhân chi khoảng 3,0 đến 4,0%. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng của dân số già sẽ gây ảnh hưởng đến cả ngân sách của chính phủ và hộ gia đình. Để duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại thì cần phải tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe lên gần 8% GDP vào năm 2036.

Các tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm bớt một số bệnh bằng cách phát hiện bệnh sớm để ngăn chặn sự phát triển của chúng. Những tiến bộ trong giám sát từ xa, chẩn đoán sinh trắc học, hội chẩn từ xa, chế độ điều trị nhắm mục tiêu chính xác sẽ dẫn đến việc điều trị sớm hơn và hiệu quả hơn nhiều.

Công nghệ thường sẽ thay thế các phương pháp điều trị bằng đèn led của con người để giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu quả hơn nữa. Các công cụ mới để chẩn đoán, theo dõi và điều trị sẽ giúp giữ cho cơ thể và tâm trí của chúng ta trẻ hơn, sao cho độ tuổi nhận thức và vận động thể chất ít nhất sẽ cảm thấy thấp hơn nhiều so với tuổi thực sau nhiều năm.

Cả dịch vụ y tế tư nhân và nhà nước ở Việt Nam sẽ gặp nhiều cơ hội và thách thức để đáp ứng nhu cầu này.

Tải báo cáo tại đây

Thế hệ bạc ở Việt Nam dẫn đầu trong sự nhàn hạ

Thế hệ bạc có thời gian, tiền của nhưng không nhất thiết phải có các dịch vụ tiếp cận. Họ sẽ dẫn đầu cho một thời kỳ nhàn hạ. Cơ hội là rất nhiều dành cho những người nghỉ hưu giàu có với thời gian với thu nhập khả dụng. Tất cả các công việc thông thường từ mua sắm, thanh toán hóa đơn và dọn dẹp nhà cửa đều trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ các dịch vụ trực tuyến và thiết bị dọn dẹp nhà cửa tự động. Khả năng cao chúng ta sẽ được thấy những thiết bị như bot có cảm xúc sẽ hỗ trợ những người thuộc thế hệ bạc ở Việt Nam.

Nhu cầu đi lại của thế hệ bạc ở Việt Nam có sự khác biệt. Hãy xem Thói Quen Du Lịch Của Việt Nam để biết chúng khác biệt cụ thể ra sao. Tuy nhiên, các yêu cầu đi lại hàng ngày ngày càng được đáp ứng bởi các dịch vụ gọi xe bao gồm ô tô không người lái và một loạt ô tô mới được thiết kế cho thế hệ bạc ở Việt Nam. May mắn thay, ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản đang tiến xa trong lĩnh vực này do xã hội đang già đi.

Một thế hệ tích cực tìm kiếm tình bạn sẽ tạo ra cơ hội để tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và kết nối. Giống như Tinder dùng để kết bạn và các trò chơi trực tuyến mang lại sự vui vẻ sẽ cho phép kết nối, rèn luyện trí não cũng như trí nhớ. Những tiến bộ trong y học giúp thể chất khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ sẽ cần phải được bổ sung bằng sự khỏe mạnh về mặt xã hội và tình cảm.

Thế hệ bạc có nhiều thời gian muốn phát triển cá nhân trong nhiều lĩnh vực thường tìm lại di sản văn hóa của họ; âm nhạc, nghệ thuật, thủ công, thơ ca, thư pháp văn học và lối sống lành mạnh hơn tác động đến việc tiêu thụ thực phẩm, đồ uống, chất bổ sung và tham gia vào các chế độ tập thể dục với yoga, bơi lội, cầu lông và các môn thể thao có tác động thấp khác.

Có rất nhiều cơ hội để phục vụ thế hệ bạc ở Việt Nam

Thế hệ bạc ở Việt Nam càng phát triển từ độ tuổi 50, 60 đến 70 và 80 thì sự chuyển dịch chi tiêu của họ từ giáo dục, giao thông, quần áo, thông tin liên lạc, rượu và thuốc lá sang chăm sóc sức khỏe, du lịch, giải trí, thực phẩm và đồ uống càng rõ rệt.

Quần áo có thể được thiết kế cho thế hệ bạc để dễ mặc và dễ cởi hơn, chẳng hạn như ống tay áo và dây buộc lớn hơn, dễ cầm nắm hơn. Vì vậy, nếu quần áo có thể là một cơ hội kinh doanh cho thế hệ bạc đang lớn dần ở Việt Nam thì những điều khác cũng có thể.

Mọi thiết bị kỹ thuật số và ứng dụng đi kèm đều có thể được thiết kế tốt hơn cho thế hệ bạc. Hãy làm quen với việc lắng nghe các nhà nghiên cứu, trải nghiệm người dùng và các nhà tư vấn thiết kế yêu thích công nghệ gen về con người, vốn chỉ liên quan đến thiết kế công nghệ phù hợp với sức khỏe, nhà ở, di chuyển, giao tiếp, giải trí và công việc của thế hệ bạc ở Việt Nam. Các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ cần điều khiển bằng giọng nói với micrô và loa mạnh hơn, ánh sáng tốt hơn, đường dẫn điều hướng và số nhận dạng trực quan hơn, các nút lớn hơn, lệnh thoại và đọc chính tả tin nhắn sẽ cần đạt tiêu chuẩn. Hai mươi năm trước, Japan’s NTT Docomo đã đáp lại lời kêu gọi cho thế hệ bạc của Nhật Bản tại Việt Nam với bộ phần mềm và thiết bị cầm tay Raku-Raku (Easy-Easy).

Các siêu ứng dụng sẽ xuất hiện để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thế hệ bạc tại Việt Nam bằng cách cung cấp các công cụ dễ tiếp cận, trực quan và đơn giản hơn để kết nối với các dịch vụ chính. Có rất nhiều tiềm năng lớn cho các dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe, an ninh gia đình, mua sắm, tài chính và vận tải cho thế hệ bạc. Thế hệ này ở Việt Nam sẽ ngày càng được cung cấp các công cụ kỹ thuật số để giúp họ chăm bón cây trồng và kể chuyện cho con cháu của họ. Trên thực tế, các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ mối quan hệ giữa các thế hệ sẽ trở thành một loại ứng dụng độc lập trong tương lai.

Tải báo cáo tại đây

Định hướng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ bạc già cỗi

Sự thay đổi dân số Việt Nam là chắc chắn xảy ra và điều này sẽ tạo nhiều cơ hội và thách thức cho chính sách công, xã hội và doanh nghiệp tư nhân. Bản chất công việc, thời gian nghỉ hưu sẽ như thế nào, sự phát triển trong các dịch vụ y tế, chăm sóc xã hội và giao thông cho dân số già có thể sẽ có những thay đổi đáng kể trong vòng 15 năm tới. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam phải có kế hoạch và chuẩn bị ngay từ bây giờ để đảm bảo dân số già không làm ảnh hưởng đến tiến bộ kinh tế – xã hội đã đạt được cho đến nay.

Tải báo cáo tại đây

Kết thúc.

Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm

Th3 18, 2024

Xu hướng tại Việt Nam: Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm Khám phá xu

PMI Việt Nam tháng 5/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th6 03, 2024

Sản lượng tăng nhanh hơn khi số lượng đơn đặt hàng mới duy trì tăng Sản

Hãy nghe tôi! Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới

Th12 14, 2023

Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới. Trong thế giới liên tục