Cimigo
Th7 01, 2021
Cơ hội

Một công ty sữa muốn thử nghiệm khái niệm sản phẩm mới, vì vậy chúng tôi đã thử nghiệm hai khái niệm để tìm ra giải pháp tùy chọn.

Các giải pháp

Chúng tôi đã nói chuyện với 300 bà mẹ trong tầng lớp AB, sử dụng khảo sát trực tuyến, 100 người với trẻ 0-12 tháng tuổi, 100 người với trẻ từ 13-24 tháng và 100 người với trẻ từ 24-36 tháng.

 

Các lựa chọn tốt hơn

Mỗi nhóm đều được cho thấy các khái niệm khác nhau. Kết quả là một khái niệm thành công với cải tiến được đề xuất dành cho mỗi khái niệm.

Nghiên cứu kéo dài 7 ngày từ khi bắt đầu đến kết thúc và chi phí là 120.000.000VND.

 

Bao bì tã mới

Th7 01, 2021

Một công ty tã giấy muốn thử nghiệm một quá trình phát triển bao bì, họ có

Thiết kế và tiếp thị điểm đến

Th6 22, 2021

Một khu nghỉ dưỡng và sòng bạc nổi tiếng tại Las Vegas đang giới

Mắc kẹt chứ không phải trung thành

Th6 22, 2021

Ngân hàng mà tôi đang giao dịch cũng ổn, có thể tôi sẽ tiếp tục giao