Cimigo
Th6 22, 2021
Cơ hội

“Bây giờ, tôi thậm chí có hai nhà cung cấp dịch vụ để tôi có thể chuyển tới biểu phí cuộc gọi tốt nhất. Bạn biết đấy, chọn lựa nhà mạng dựa trên dịch vụ hầu như là không thích hợp, vì dịch vụ gần như được tự động hóa và rất rất trung bình.” Một nhà cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông gặp thách thức vì thiếu khác biệt trong việc cung cấp dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh. Thách thức là ở chỗ làm thế nào cạnh tranh có hiệu quả mà không phải cạnh tranh về giá.

Các giải pháp

Trước hết, Cimigo phân tích trải nghiệm khách hàng và giá trị khách hàng. Kết quả của phân tích này dẫn tới việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các phân khúc khách hàng và một chương trình phát triển dịch vụ mới.

Các lựa chọn tốt hơn

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế hoạch thực thi trong toàn bộ doanh nghiệp. Tất cả việc phát triển dịch vụ và sản phẩm mới nay được xây dựng xoay quanh chiến lược này, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Ngày nay, quan hệ quan hệ hợp tác giữa 2 bên vẫn tiếp tục, Cimigo vẫn theo dõi trải nghiệm của những phân khúc khách hàng chính trong khắp các kênh và tất cả khách hàng ở những kênh trọng yếu.

Trẻ em ăn vặt ở thành thị và nông thôn Việt Nam

Th6 30, 2021

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt

Thử nghiệm AB cho quảng cáo kỹ thuật số

Th7 01, 2021

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo

Đánh giá các khái niệm về sữa được tối ưu hóa

Th7 01, 2021

Một công ty sữa muốn thử nghiệm khái niệm sản phẩm mới, vì vậy chúng tôi