Cimigo
Th6 22, 2021
Cơ hội

“Bây giờ, tôi thậm chí có hai nhà cung cấp dịch vụ để tôi có thể chuyển tới biểu phí cuộc gọi tốt nhất. Bạn biết đấy, chọn lựa nhà mạng dựa trên dịch vụ hầu như là không thích hợp, vì dịch vụ gần như được tự động hóa và rất rất trung bình.” Một nhà cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông gặp thách thức vì thiếu khác biệt trong việc cung cấp dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh. Thách thức là ở chỗ làm thế nào cạnh tranh có hiệu quả mà không phải cạnh tranh về giá.

Các giải pháp

Trước hết, Cimigo phân tích trải nghiệm khách hàng và giá trị khách hàng. Kết quả của phân tích này dẫn tới việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các phân khúc khách hàng và một chương trình phát triển dịch vụ mới.

Các lựa chọn tốt hơn

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế hoạch thực thi trong toàn bộ doanh nghiệp. Tất cả việc phát triển dịch vụ và sản phẩm mới nay được xây dựng xoay quanh chiến lược này, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Ngày nay, quan hệ quan hệ hợp tác giữa 2 bên vẫn tiếp tục, Cimigo vẫn theo dõi trải nghiệm của những phân khúc khách hàng chính trong khắp các kênh và tất cả khách hàng ở những kênh trọng yếu.

Chương trình khám phá

Th6 22, 2021

Một công ty chủ chốt trong một ngành hàng biến động nhanh đã bắt tay

Chương trình Sáng tạo

Th6 22, 2021

Áp lực phải nghĩ ra các ý tưởng sản phẩm để làm hồi sinh một nhãn

Cứu trợ buổi sáng

Th6 22, 2021

Cimigo đã có một chuyến đi sâu vào kinh nghiệm ở trường. Chúng tôi lau mũi,