Cimigo
Th6 22, 2021
Cơ hội

Áp lực phải nghĩ ra các ý tưởng sản phẩm để làm hồi sinh một nhãn hàng hoạt động trong một vài ngành hàng đồ uống, đang phải đối mặt nhiều thách thức và cơ hội khác nhau.

Các giải pháp

Cimigo thực hiện một quy trình nhuần nhuyễn kết hợp giữa nghiên cứu thị trường dựa trên những phương pháp tốt nhất và các buổi thảo luận chiến lược, giúp cho đội ngũ phụ trách thương hiệu khám phá những điểm mới. Các buổi thảo luận chiến lược giúp cho các nhóm có cái nhìn tổng quát về tình hình thương hiệu của họ so với đối thủ cạnh tranh. Tiêu chí quyết định được đưa ra rõ ràng để xác định những ý tưởng sản phẩm tốt nhất.

Các lựa chọn tốt hơn

Cimigo dẫn các cuộc hội thảo tích hợp lưu lại những điểm thảo luận trong nhóm và nhận biết các thách thức trong tương lai của mỗi ngành hàng, từ đó cung cấp thông tin đầu vào cốt lõi cho các kế hoạch tiếp thị và nghiên cứu – phát triển sản phẩm. Chúng tôi cùng với đội ngũ phụ trách các ngành hàng đã xác định những ý tưởng tốt nhất để phát triển. Liên tục phát triển ý tưởng qua mỗi nhóm người tiêu dùng để tạo ra những ý tưởng tối ưu. Những ý tưởng này sau đó được củng cố thông qua nghiên cứu định lượng, cho ra dự kiến về sản lượng, giá trị và nguồn kinh doanh, với các kịch bản đầu tư giả định cho kênh phân phối và truyền thông. Bốn sáng kiến khác biệt đã được tiến hành ở sáu quốc gia và nhiều ngành hàng.

Trẻ em ăn vặt ở thành thị và nông thôn Việt Nam

Th6 30, 2021

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt

Thử nghiệm AB cho quảng cáo kỹ thuật số

Th7 01, 2021

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo

Đánh giá các khái niệm về sữa được tối ưu hóa

Th7 01, 2021

Một công ty sữa muốn thử nghiệm khái niệm sản phẩm mới, vì vậy chúng tôi