Cơ hội

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo kỹ thuật số.

Các giải pháp

Chúng tôi đã thử nghiệm trực diện, từ thông điệp đến thương hiệu đến với 150 bà mẹ.

Kết quả

Ba cái tốt nhất đã được tinh chỉnh (giúp làm rõ thông điệp) để được sử dụng trong chiến dịch và những cái kém hiệu quả hơn đã bị loại bỏ.

Tất cả diễn ra trong 3 ngày và chi phí là 36. 000.000 VND.

 

 

Mắc kẹt chứ không phải trung thành

Th6 22, 2021

Ngân hàng mà tôi đang giao dịch cũng ổn, có thể tôi sẽ tiếp tục giao

Chương trình khám phá

Th6 22, 2021

Một công ty chủ chốt trong một ngành hàng biến động nhanh đã bắt tay

Chương trình Sáng tạo

Th6 22, 2021

Áp lực phải nghĩ ra các ý tưởng sản phẩm để làm hồi sinh một nhãn