Cimigo
Th7 01, 2021
Cơ hội

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo kỹ thuật số.

Các giải pháp

Chúng tôi đã thử nghiệm trực diện, từ thông điệp đến thương hiệu đến với 150 bà mẹ.

Các lựa chọn tốt hơn

Ba cái tốt nhất đã được tinh chỉnh (giúp làm rõ thông điệp) để được sử dụng trong chiến dịch và những cái kém hiệu quả hơn đã bị loại bỏ.

Tất cả diễn ra trong 3 ngày và chi phí là 36. 000.000 VND.

 

 

Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng

Th6 22, 2021

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế

Trẻ em ăn vặt ở thành thị và nông thôn Việt Nam

Th6 30, 2021

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt

Thử nghiệm AB cho quảng cáo kỹ thuật số

Th7 01, 2021

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo