Cimigo
Th7 01, 2021
Cơ hội

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo kỹ thuật số.

Các giải pháp

Chúng tôi đã thử nghiệm trực diện, từ thông điệp đến thương hiệu đến với 150 bà mẹ.

Các lựa chọn tốt hơn

Ba cái tốt nhất đã được tinh chỉnh (giúp làm rõ thông điệp) để được sử dụng trong chiến dịch và những cái kém hiệu quả hơn đã bị loại bỏ.

Tất cả diễn ra trong 3 ngày và chi phí là 36. 000.000 VND.

 

 

Thử nghiệm AB cho quảng cáo kỹ thuật số

Th7 01, 2021

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo

Đánh giá các khái niệm về sữa được tối ưu hóa

Th7 01, 2021

Một công ty sữa muốn thử nghiệm khái niệm sản phẩm mới, vì vậy chúng tôi

Bao bì tã mới

Th7 01, 2021

Một công ty tã giấy muốn thử nghiệm một quá trình phát triển bao bì, họ có