Tình hình tăng trưởng kinh tế Quý 3/2022 của Việt Nam

Cimigo
Th10 08, 2022

GDP tăng trưởng khoảng 7.4% vào 2022.

Kết quả kinh tế quý 3 năm 2022 của Việt Nam có vẻ nổi bật. So sánh với Quý 3 năm 2021, thời điểm Việt Nam bị đóng cửa do Covid-19, chúng tôi thấy một số tăng trưởng đáng kinh ngạc trong nhiều chỉ số kinh tế.

So với quý 3 năm 2021, GDP tăng 13,7%, doanh thu ngành bán lẻ tăng 61% và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức cao mới là 15,43 tỷ USD. Sản lượng sản xuất vẫn tiếp tục tăng trưởng . Chỉ số tiêu dùng chịu nhiều áp lực nhưng vẫn đang ở mức tốt. Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 15%. Việt Nam đang trên đà đạt mức dự báo tăng trưởng GDP là 7,4%.

ket-qua-kinh-te-viet-nam-quy-3-2022-Cimigo

Tìm hiểu thêm về tình hình hoạt động kinh tế Việt Nam 2022 và triển vọng tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng của Việt Nam. Sự năng động của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế đã phục hồi và dự kiến sẽ tiếp tục không suy giảm.

Doanh số bán lẻ của Việt Nam đã vượt qua mức trước đại dịch.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã được phục hồi. Biểu đồ dưới đây là chỉ số chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam so với chi tiêu trước đại dịch bằng cách sử dụng tháng 09/2019 làm cơ sở, được lập chỉ mục ở mức 100. Doanh thu ngành bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam phục hồi nhanh hơn so với dịch vụ bán lẻ (du lịch, khách sạn và dịch vụ). Chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với các dịch vụ bán lẻ tiếp tục phục hồi, vượt qua mức trước đại dịch kể từ tháng 07/2022.

ket-qua-kinh-te-viet-nam-quy-3-2022

Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm

Th3 18, 2024

Xu hướng tại Việt Nam: Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm Khám phá xu

PMI Việt Nam tháng 4/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th5 02, 2024

Số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản suất tăng mạnh trở lại trong

Hãy nghe tôi! Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới

Th12 14, 2023

Thấu hiểu người tiêu dùng đáp ứng sự đổi mới. Trong thế giới liên tục