PMI Việt Nam tháng 6/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Cimigo
Th7 01, 2024

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh thành mức cao gần kỷ lục

  • Số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2011
  • Việc làm tăng trưởng trở lại
  • Giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm

Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo Việt Nam đã thu thập chỉ số PMI Việt Nam – chỉ số nhà quản lý mua hàng ngành sản xuất từ ​​năm 2013. Chỉ số PMI Việt Nam được S&P Global tổng  hợp từ các câu trả lời cho bảng câu hỏi hàng tháng được gửi tới các nhà quản lý mua hàng trong một nhóm gồm khoảng 400 nhà sản xuất.

Tải báo cáo tại đây

Kết quả PMI Việt Nam

Vietnam PMI June 2024

Tăng trưởng trong ngành sản xuất của Việt Nam đã gia tăng mạnh vào cuối quý 2. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng với một trong những tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận, từ đó các công ty có thể tăng sản lượng và hoạt động mua hàng, và tăng số lượng nhân viên lần đầu tiên trong ba tháng.
 
Tốc độ tăng chi phí đầu vào cũng nhanh hơn, đạt mức cao của hai năm khi chi phí vận tải và đặc biệt là giá dầu tăng. Để bù đắp, các công ty đã tăng giá bán hàng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2022.
 
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng – Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đã tăng mạnh lên 54,7 điểm trong tháng 6, so với mức 50,3 điểm của tháng 5. Kết quả chỉ số không chỉ cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện tháng thứ ba liên tiếp, mà còn cho thấy các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên đáng kể. Trên thực tế, mức cải thiện các điều kiện hoạt động là một trong hai mức mạnh nhất kể từ tháng 11/2018, tương đương với các mức được ghi nhận trong tháng 4/2021 và tháng 5/2022.
 
Các điều kiện kinh doanh cải thiện mạnh hơn chủ yếu phản ánh tình trạng tăng của cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vào thời điểm giữa năm.
 
Đặc biệt, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng thành mức chỉ kém mức được ghi nhận vào tháng đầu tiên thu thập dữ liệu khảo sát vào tháng 3/2011. Các báo cáo cho thấy nhu cầu đã cải thiện khi một số khách hàng quay trở lại yêu cầu có thêm đơn đặt hàng trong tháng. Trong một số trường hợp, giá cả cạnh tranh đã giúp các công ty có được các đơn đặt hàng mới. Trong khi đó số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2022, mặc dù tốc độ tăng là chậm hơn nhiều so với tổng số lượng đơn đặt hàng mới.
 
Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh tương xứng với mức tăng của sản lượng sản xuất, và tháng 6 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất của sản lượng trong hơn 5 năm rưỡi qua.
 
Mức tăng mạnh của số lượng đơn đặt hàng mới đã tạo áp lực lên công suất hoạt động, từ đó lượng công việc tồn đọng đã tăng lần thứ hai trong ba tháng. Mặc dù chỉ ở mức nhẹ, tốc độ tăng là mạnh nhất kể từ tháng 1.
 
Vietnam PMI Trend June 2024

Trong một số trường hợp, các công ty cho biết việc thiếu nhân công đã góp phần làm tăng lượng công việc chưa thực hiện. Kết quả là, số lượng nhân viên đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng, và tốc độ tăng là mạnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc tuyển dụng mới chỉ là cho công việc tạm thời.

Các công ty cũng đã gia tăng hoạt động mua hàng, và hoạt động mua hàng hóa đầu vào đã tăng tháng thứ ba liên tiếp và với tốc độ là nhanh nhất kể từ tháng 6/2022. Mặc dù vậy, tồn kho hàng mua tiếp tục giảm khi hàng hóa đầu vào được dùng cho sản xuất. Tương tự, tồn kho hàng thành phẩm giảm khi các mặt hàng lưu kho được chuyển đi đáp ứng nhu cầu bán hàng. Hơn nữa, tồn kho sau sản xuất đã giảm nhiều nhất trong ba năm.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào trong tháng 6 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp và đạt mức cao của hai năm. Có nhiều báo cáo cho thấy chi phí vận tải tăng, cùng với giá dầu và chi phí các mặt hàng nhập khẩu tăng. Để bù đắp, các nhà sản xuất đã tăng giá bán hàng với mức độ lớn nhất kể từ tháng 6/2022. Mức tăng giá bán hàng đã được ghi nhận trong hai tháng liên tiếp.

Mức độ sẵn có hơn của nguyên vật liệu đã giúp các nhà cung cấp đẩy nhanh quá trình giao hàng trong tháng 6, và thời gian giao hàng đã được rút ngắn lần đầu tiên trong năm 2024 tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, mức cải thiện hiệu suất hoạt động của người bán hàng chỉ là nhỏ khi vẫn có những khó khăn trong khâu vận tải biển quốc tế.

Triển vọng của các điều kiện kinh doanh thuận lợi tiếp tục hỗ trợ cho niềm tin kinh doanh về triển vọng sản lượng ngành sản xuất trong một năm tới. Tâm lý kinh doanh đạt mức cao của ba tháng khi có khoảng một nửa số người trả lời khảo sát dự báo tăng trưởng.

Cách tiếp cận

PMI® Ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global được S&P Global thu thập từ phần trả lời cho các câu hỏi gửi cho các nhà quản trị mua hàng trong một nhóm gồm khoảng 400 nhà sản xuất. Nhóm khảo sát được phân chia theo ngành và quy mô lao động của công ty, dựa trên đóng góp vào GDP.

Những câu trả lời khảo sát được  Cimigo  Việt Nam thu thập vào nửa cuối của mỗi tháng và cho biết chiều hướng thay đổi so với tháng trước. Một chỉ số khuếch tán được tính toán cho mỗi tham số khảo sát. Chỉ số là tổng cộng phần trăm số câu trả lời ‘cao hơn’ và một nửa tỷ lệ phần trăm các câu trả lời ‘không thay đổi’.

Các chỉ số có giá trị từ 0 đến 100, với một kết quả trên 50 thể hiện một mức tăng tổng thể so với tháng trước, và dưới 50 thể hiện một mức giảm tổng thể. Các chỉ số sau đó được điều chỉnh theo mùa.

Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm

Th3 18, 2024

Xu hướng tại Việt Nam: Việt Nam chuyển mình – hành trình 20 năm Khám phá xu

PMI Việt Nam tháng 6/2024 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th7 01, 2024

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh thành mức cao gần kỷ lục Số lượng

Tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng vọt lên 6.9% trong quý 2 năm 2024

Th7 02, 2024

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 tăng vọt lên 6.9% trong quý 2. Trong