Hoạt động từ thiện ở Việt Nam

Cimigo đã thực hiện một nghiên cứu về Hoạt động từ thiện ở Việt Nam trong cộng đồng nói chung. Cimgio đã phỏng vấn 600 người từ 16 đến 44 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Báo cáo giải thích:

 • Hành vi và ý định đối với hoạt động từ thiện.
 • Động lực hướng tới và nguyên nhân cho hoạt động từ thiện.
 • Nhận thức của mọi người về tổ chức từ thiện.

 

Cimigo đã thực hiện nghiên cứu này để giúp nâng cao nhận thức về hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Mục đích là để hỗ trợ các tổ chức từ thiện ở Việt Nam hiểu cách mọi người cho đi, lý do tại sao họ chọn tặng cho tổ chức từ thiện này mà không phải tổ chức từ thiện khác và có lẽ điều quan trọng hơn là điều gì ngăn cản họ cho nhiều hơn.

Nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp của hai tổ chức địa phương là Saigon ChildrenTrung tâm LIN, những người có chung niềm đam mê phát triển hoạt động từ thiện tại Việt Nam.

Sự nghiệp từ thiện của Việt Nam

Hiểu được cách người Việt Nam lựa chọn các hoạt động từ thiện và nhận thức các tổ chức và tổ chức từ thiện khác nhau ở Việt Nam sẽ hỗ trợ cả hoạt động truyền thông từ thiện và gây quỹ. Cimgio hy vọng rằng báo cáo Nghiên cứu thị trường từ thiện Việt Nam này sẽ giúp gây quỹ từ thiện ở Việt Nam và cho phép các tổ chức từ thiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà tài trợ tiềm năng của họ, xác định cách tốt nhất để tiếp cận họ và phương thức cho đi hoặc thanh toán nào là hiệu quả nhất.

Từ thiện ở Việt Nam

Báo cáo miễn phí có sẵn để tải xuống ở ngôn ngữ Tiếng Anh. Trang nội dung được sao chép bên dưới.

 • Giới thiệu
 • Tóm lược
 • Tỷ lệ làm từ thiện
 • Hành vi quyên góp
 • Ý định quyên góp tiền mặt
 • Nhận thức và nguồn từ thiện
 • Hiệu suất của việc từ thiện
 • Nguyên nhân và động lực hướng tới hoạt động từ thiện
 • Nhận thức từ thiện