Việt Nam PMI tháng 5/2022

Cimigo
Th6 05, 2022

Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo đã thu thập chỉ số quản trị mua hàng Việt Nam PMI – quản lý mua hàng sản xuất tại Việt Nam từ năm 2013. Chỉ số PMI Việt Nam được S&P Global tổng hợp từ các câu trả lời hàng tháng được gửi đến các nhà quản lý mua hàng trong một hội đồng gồm khoảng 400 nhà sản xuất.

Cách tiếp cận

IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI® do IHS Markit biên soạn từ các câu trả lời cho bảng câu hỏi hàng tháng gửi đến các nhà quản lý mua hàng trong một hội đồng gồm khoảng 400 nhà sản xuất. Bảng điều khiển được phân tầng theo khu vực chi tiết và quy mô lực lượng lao động của công ty, dựa trên đóng góp vào GDP. Các câu trả lời khảo sát được Cimigo Việt Nam thu thập vào nửa cuối mỗi tháng và cho biết hướng thay đổi so với tháng trước. Chỉ số khuếch tán được tính toán cho mỗi biến khảo sát. Chỉ số là tổng của phần trăm phản hồi “cao hơn” và một nửa phần trăm phản hồi “không thay đổi”. Các chỉ số thay đổi từ 0 đến 100, với số đọc trên 50 cho thấy mức tăng tổng thể so với tháng trước và dưới 50 là mức giảm tổng thể. Các chỉ số sau đó được điều chỉnh theo mùa.

Con số tiêu đề là Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Việt Nam ™ (PMI). PMI là trung bình có trọng số của năm chỉ số sau: Đơn đặt hàng mới (30%), Sản lượng (25%), Việc làm (20%), Thời gian giao hàng của nhà cung cấp (15%) và Số lượng hàng đã mua (10%). Đối với tính toán PMI, Chỉ số thời gian giao hàng của nhà cung cấp được đảo ngược để nó di chuyển theo hướng có thể so sánh với các chỉ số khác.

Dữ liệu khảo sát cơ bản không được sửa đổi sau khi xuất bản, nhưng các yếu tố điều chỉnh theo mùa có thể được sửa đổi theo thời gian nếu thích hợp sẽ ảnh hưởng đến chuỗi dữ liệu được điều chỉnh theo mùa.