Sự phục hồi kinh tế tại Việt Nam năm 2021

Cimigo
Th11 04, 2021

Việt Nam cuối cùng đã mở cửa hoạt động trở lại vào tháng 10 năm 2021, sau bốn tháng kinh tế bị gián đoạn trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe và cứu người. Triển vọng trung hạn cho sự phục hồi kinh tế của Việt Nam là rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng sẽ chỉ trở lại mức trước đại dịch 2019 sau 18 đến 24 tháng. Đại dịch này sẽ khiến việc chi tiêu tùy ý giảm mạnh. GDP sẽ đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 2,4% vào năm 2021. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1986, đạt mức 2,3%. Con số này sẽ thấp hơn năm 2020, đạt 2,9% và trái ngược hẳn với mức tăng trưởng 7,0% đạt được vào năm 2019.