Kết quả kinh tế Việt Nam năm 2020

Cimigo
Th9 07, 2021

Việt Nam đã ghi nhận thành tích kinh tế vĩ mô xuất sắc vào năm 2020. Họ đã phục hồi khỏi tác động của COVID và với sự điều hành kinh tế rất thành công của mình.

Vietnam economic performance

 

Tầng lớp kinh tế Việt Nam và sự giàu có ngày càng tăng

Th4 12, 2023

Tầng lớp kinh tế Việt Nam Cơ cấu tầng lớp kinh tế Việt Nam tiếp tục thay

PMI Việt Nam tháng 8/2023 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th9 05, 2023

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu kể từ tháng 2 Sản lượng và

Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023

Th2 28, 2023

Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023 Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023 sẽ trình bày 9