Cơ hội

Một công ty tã giấy muốn thử nghiệm một quá trình phát triển bao bì, họ có một lựa chọn mang tính toàn cầu và một lựa chọn mang tính địa phương.

Các giải pháp

Chúng tôi đã khảo sát 500 bà mẹ sử dụng tã ở các độ tuổi khác nhau của trẻ từ 3 tháng đến 48 tháng.

Kết quả

Kết quả đã đưa nhóm khách hàng đi đến lựa chọn thiết kế bao bì rất rõ ràng, giúp truyền đạt vị thế của họ tốt hơn và có tác động lớn hơn đối với doanh số. Cần có một vài chỉnh sửa đối với các biểu tượng chức năng trên bao bì để cải thiện ý tưởng truyền đạt.

Tất cả điều này diễn ra trong 10 ngày và chi phí là 180.000.000 VND.

 

Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng

Th6 22, 2021

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế

Trẻ em ăn vặt ở thành thị và nông thôn Việt Nam

Th6 30, 2021

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt

Thử nghiệm AB cho quảng cáo kỹ thuật số

Th7 01, 2021

Một công ty thương mại điện tử muốn thử nghiệm AB 5 lần cho một quảng cáo