Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệuMột nhãn hàng ngách trong ngành hàng chăm sóc cá nhân lên kế hoạch mở rộng sản phẩm của mình tới phạm vi họ chưa từng hoạt động trước đó.

Chia sẻ qua

pdf

Cơ hội

Được biết đến như là một chuyên gia về các giải pháp mang tính điều trị, nay họ mở rộng thương hiệu của mình sang giải pháp mang tính mỹ phẩm. Trong khi chờ đợi tung ra thương hiệu phụ về mỹ phẩm, họ cần mở rộng cơ cấu thương hiệu chung và xác định vai trò của thương hiệu phụ về mỹ phẩm.

Giải pháp

Cimigo mang tới một quy trình tích hợp các buổi thảo luận chiến lược và nghiên cứu thị trường cho phép khách hàng phát triển một lộ trình để đưa thương hiệu của mình tiến lên phía trước.

Kết quả

Định hướng rõ ràng được đặt ra cho thương hiệu chung, nhận được sự đồng tình của những người liên quan. Một bản tóm lược sáng tạo để phát triển chiến dịch truyền thông tổng thể cho thương hiệu phụ đã được lập ra.

Trả lời