Cimigo là một nhóm độc lập gồm hơn 200 chuyên gia nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng hoạt động trên khắp châu Á.

Lời hứa của chúng tôi là mang Tiếng nói của Khách hàng vào phòng họp của bạn, để giúp bạn đưa ra quyết định đầy đủ thông tin và truyền cảm hứng cho thương hiệu tương lai của bạn.

Phạm vi bảo hiểm của chúng tôi mở rộng đến tất cả các thị trường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương; cung cấp sự linh hoạt và bảo hiểm hoàn toàn cho tất cả các loại nghiên cứu thị trường đa quốc gia mà bạn có thể yêu cầu.

Giá trị của chúng tôi đến từ việc phát triển mối quan hệ đối tác thực sự, lâu dài với các thương hiệu gia dụng sáng tạo hàng đầu của Châu Á.

Chúng tôi không phải là một nhà máy nghiên cứu thị trường, thay vào đó chúng tôi đào sâu vào kiến trúc thương hiệu của bạn để truyền cảm hứng.

Chúng tôi tham gia với khách hàng của bạn theo những cách sáng tạo để khám phá sự thật – chúng tôi tìm kiếm những suy nghĩ và cảm xúc của họ ở mức độ mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ là có thể.

Nói tóm lại, nghiên cứu thị trường Cimigo mang Tiếng nói của Khách hàng vào phòng họp của bạn để truyền cảm hứng cho thương hiệu tương lai của bạn.