Online Advertising Revenue Report 2009 (Vietnamese)

‘Báo cáo doanh thu quảng cáo trực tuyến Việt Nam 2009’ là một báo cáo công nghiệp chứa đựng các thông tin giá trị về quy mô cũng như cơ cấu của thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Dữ liệu trong báo cáo dựa trên một khảo sát lớn đối với các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Cimigo đã tiến hành khảo sát đối với các trang web, mạng lưới quảng cáo, các agency truyền thông và các doanh nghiệp khác có liên quan đến quảng cáo trực tuyến và thu thập dữ liệu về doanh thu của họ. Do tất cả các dữ liệu được đo lường trực tiếp từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến nên phương pháp này có thể được xem là phương pháp đo lường doanh thu quảng cáo trực tuyến chính xác nhất hiện đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Đây là lần đầu tiên nghiên cứu này được thực hiện tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Cimigo thể hiện quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam trong năm 2008 và 2009, phân bổ doanh thu theo ngành kinh doanh, định dạng quảng cáo, mô hình tính phí và kênh bán hàng. Ngoài ra, báo cáo cũng cung cấp dữ liệu dự đoán tăng trưởng trong năm 2010. Nội dung chính Lời nói đầu p.3 Bối cảnh thị trường p.5 Tóm tắt dự án p.7 Doanh thu p.9 Phân bổ doanh thu p.11 Theo ngành kinh doanh p.11 Theo định dạng quảng cáo p.12 Theo mô hình tính phí p.13 Dự báo tình hình doanh thu p.14 Phụ lục p.16 Định nghĩa p.16 Phương pháp nghiên cứu p.17 Thông tin về Cimigo p.19