Thế hệ số Việt Nam 2021

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc trưng của thế hệ sốViệt Nam, những người nằm trong độ tuổi từ 16-29 tuổi và đến chiếm 21% tổng dân số với những nội dung sau:

  • Vì sao người trẻ tuổi từ 16-29 tuổi lại được gọi là thế hệ sốViệt Nam?
  • Nhóm người trẻ tuổi có quan điểm như thế nào về gia đình và xã hội
  • Người trẻ tuổi mong đợi và chuẩn bị những gì cho nghề nghiệp trong tương lai
  • Người trẻ tuổi dành thời gian để làm những gì phục vụ cho việc giải trí
  • Người trẻ tuổi chi tiêu cho những thứ gì và thanh toán như thế nào?

 

Tải bài báo cáo miễn phí tại đây