Yuliyanti

Yuli có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thực địa định tính và định lượng. Yuli quản lý nhóm thu thập dữ liệu của Cimigo. Cô luôn được thúc đẩy để đảm bảo rằng nhóm của cô cung cấp tất cả các dự án để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Cimigo.