Yanne Flowrensia

Yanne có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường với tư cách là chuyên gia định lượng. Cô đã chứng tỏ mình là một nhà tư vấn nghiên cứu đáng tin cậy và có năng lực. Kiến thức về số và thống kê bổ sung rất nhiều vào kỹ năng nghiên cứu của cô.