Trường Nguyễn

Trường gia nhập Cimigo vào năm 2003 và quản lý các nhóm kiểm soát chất lượng thu thập dữ liệu trên toàn quốc. Trường bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người phỏng vấn.

Trải qua các vai trò khác nhau trong hoạt động, Trường mang đến sự quản lý mạnh mẽ và tự tin, điều này đã tạo dựng nên danh tiếng của Cimigo khi cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu chất lượng cao nhất tại Việt Nam. Trường có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.