Thưởng Nguyễn

Thưởng gia nhập Cimigo vào đúng năm thành lập 2002. Thưởng quản lý các hoạt động và nhóm nghiên cứu thực địa thu thập dữ liệu trên toàn quốc. Thưởng luôn đảm bảo các giao thức hoạt động đều mạnh mẽ và Cimigo thu thập dữ liệu chất lượng cao nhất đúng thời hạn. Thưởng có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.