Thương La

Thương có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại Cimigo. Thương đã hỗ trợ khách hàng thực hiện nhiều nghiên cứu về xu hướng thị trường, hành vi tiêu dùng, định hướng phát triển sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông. Thương luôn đưa ra những thiết kế nghiên cứu phù hợp với khách hàng và tư vấn cho họ vận dụng linh hoạt thông tin thị trường vào chiến lược kinh doanh một cách tối ưu nhất.