Thành Dương

Thành gia Cimigo vào năm 2003. Thành hiện đứng đầu nhóm phân tích kinh doanh, lập trình, thẩm vấn, phân tích và trực quan hóa dữ liệu để đảm bảo khách hàng có thể đưa ra những lựa chọn tốt nhất.