Richard Burrage

Richard có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược. Richard là người sáng lập Cimigo và hoạt động như một đối tác chiến lược tập trung vào tính khả thi của thị trường, định vị thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và phát triển truyền thông.