Kenny Alhdrin Tirtawirya

Kenny là một nhà tư vấn nghiên cứu với 9 năm kinh nghiệm. Kenny đã giúp nhiều thương hiệu xây dựng doanh nghiệp của họ bằng cách cung cấp thông tin chi tiết từ người tiêu dùng. Anh thường xuyên tò mò về hành vi của người tiêu dùng và luôn muốn hiểu được nó.