Firmandiah

Firman có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Anh có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo phân tích dữ liệu giúp khách hàng đưa ra lựa chọn tốt hơn.