Eky Sri Handayani

Eky có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, đặc biệt là cho các khách hàng quốc tế. Kỹ năng con người và độ tin cậy đã trợ giúp cho niềm đam mê của cô trong việc phục vụ khách hàng và quản lý dự án. Bạn có thể chắc chắn rằng dự án của mình sẽ được xử lý tốt khi Eky đứng đầu!