Dung Luong

Dung lãnh đạo nhóm cộng đồng trực tuyến của Cimigo. Cô đảm bảo rằng các cộng đồng của Cimigo luôn tiếp tục phát triển bằng cách cung cấp nội dung và phần thưởng hấp dẫn. Vào năm 2021, nhóm của cô quản lý có tới 340.000 thành viên trên nhiều cộng đồng khác nhau, để những người còn lại trong nhóm có thể khai thác thông tin chi tiết về thị trường và người tiêu dùng.