Bình Đồng

Bình có kiến thức chuyên môn về thống kê kinh doanh, từ năm 2012 anh đã tham gia Cimigo đứng đầu một nhóm nghiên cứu định lượng và định tính. Anh cũng thích điều tiết các nhóm tập trung để theo sát người tiêu dùng. Bình rất thành thạo về các phương pháp luận khác nhau bao gồm phân khúc, trải nghiệm khách hàng và các thiết kế phức tạp để tạo mô hình lựa chọn và thử nghiệm sản phẩm.