Armanda Junaidi

Junaidi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Junaidi có một bề dày thành tích trong việc xây dựng và thành lập các nhóm hoạt động chất lượng cao và hiệu quả. Junaidi đã quản lý hơn 4.000 dự án bằng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đồng thời đã thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra dư luận quốc gia ở Indonesia.