Amanda Naomi

Mandy có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Mandy đã rèn luyện kỹ năng của mình với tư cách là một nhà nghiên cứu thông qua nhiều nghiên cứu khác nhau, từ thử nghiệm sản phẩm đến phân khúc thị trường; sử dụng các loại phương pháp luận khác nhau, cả định lượng và định tính. Mandy tin rằng đặc điểm tốt nhất của một nhà nghiên cứu là dành thời gian để thực sự lắng nghe và hiểu vấn đề của khách hàng, cố gắng nhìn sâu xa hơn thay vì chỉ nhìn vào bản tóm tắt nghiên cứu – giống như những gì vẫn được làm tại Cimigo.