Làm việc tại Cimigo - một mục đích lớn hơn

Nhân viên là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ tuyển những nhà nghiên cứu; chúng tôi tuyển những người như bạn, với trí óc tò mò, niềm đam mê và nhạy bén trong tiếp thị.

Upload CV

(Apply for a position by sending your CV)
  • Accepted file types: rtf, odf, pdf, doc, docx, rar, zip.
Tắt để thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong vùng.