Làm việc tại Cimigo - một mục đích lớn hơn

Nhân viên là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ tuyển những nhà nghiên cứu; chúng tôi tuyển những người như bạn, với trí óc tò mò, niềm đam mê và nhạy bén trong tiếp thị.

Cách tiếp cận thông thường của bạn để giải quyết vấn đề có nghĩa là bạn xem xét một vấn đề từ mọi phía. Điều đó rất quan trọng khi chúng tôi làm việc theo nhóm, chia sẻ cách tiếp cận giải quyết vấn đề có cấu trúc, trong đó tất cả các ý kiến và lựa chọn đều được xem xét. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường vui vẻ, có thể làm, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp vào tiềm năng tối đa của mình.

Chúng tôi chia sẻ một nền văn hóa của sự ủng hộ, tin tưởng, tôn trọng và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi quan tâm đến mọi người với tư cách cá nhân và hợp tác làm việc theo nhóm. Chúng tôi cùng nhau định hình tương lai, đưa Tiếng nói của Khách hàng vào phòng họp.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về nghề nghiệp với Cimigo – hoặc cuộn xuống để tải lên CV của bạn ngay bây giờ!

Gia nhập Cimigo

Nếu bạn chia sẻ niềm đam mê của chúng tôi trong việc mang tới một tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi muốn được lắng nghe bạn.

Các cơ hội hiện có

(Các vị trí cần tuyển trong vùng)

Upload CV

(Apply for a position by sending your CV)
  • Accepted file types: rtf, odf, pdf, doc, docx, rar, zip.