Phát triển chiến lược nền tảng

Phát triển chiến lược nền tảngMột nhà sản xuất bao bì giấy cứng đang bắt đầu một chương trình lập kế hoạch chiến lược dài hạn.

Chia sẻ qua

pdf

Cơ hội

Một nhà sản xuất bao bì giấy cứng đang bắt đầu một chương trình lập kế hoạch chiến lược dài hạn. Trước những thay đổi quan trọng trong các ngành hàng của họ, những người quản lí ngành hàng cần có một quan điểm khác để giúp họ định hướng các ưu tiên cho từng ngành hàng, hướng tới một nền tảng chiến lược toàn diện.

Giải pháp

Phân tích thông tin hiện có là điểm bắt đầu cho một chuỗi các buổi thảo luận chiến lược, kết thúc bằng một buổi hội thảo. Các buổi thảo luận này do Cimigo tổ chức, giúp cho cả nhóm nêu bật được các ưu tiên chính và tập trung giải quyết những ưu tiên đó khi lập kế hoạch. Hội thảo đạt hiệu quả khi trở thành nơi mà những người quản lý ngành hàng cùng ngồi lại, hợp tác, chia sẻ những cách làm tốt nhất mà họ đã áp dụng, cũng như thảo luận về các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của từng người.

Kết quả

Các vấn đề ưu tiên được đưa vào kế hoạch kinh doanh trên cả nước, cho phép nhóm xây dựng các chiến lược tiếp thị toàn diện nhắm đến những cơ hội và thách thức quan trọng nhất.

Trả lời