Việt Nam PMI tháng 10/2021

Cimigo
Th6 01, 2020

Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo đã thu thập chỉ số PMI – quản lý mua hàng sản xuất tại Việt Nam từ năm 2013. Chỉ số PMI Việt Nam được IHS Markit tổng hợp từ các câu trả lời hàng tháng được gửi đến các nhà quản lý mua hàng trong một hội đồng gồm khoảng 400 nhà sản xuất.