PMI Việt Nam tháng 8/2023 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Cimigo
Th9 05, 2023

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu kể từ tháng 2

  • Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại
  • Việc làm tiếp tục giảm nhẹ
  • Chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng

Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo Việt Nam đã thu thập chỉ số PMI Việt Nam – chỉ số nhà quản lý mua hàng ngành sản xuất từ ​​năm 2013. Chỉ số PMI Việt Nam được S&P Global tổng  hợp từ các câu trả lời cho bảng câu hỏi hàng tháng được gửi tới các nhà quản lý mua hàng trong một nhóm gồm khoảng 400 nhà sản xuất.

Tải báo cáo tại đây

Kết quả PMI Việt Nam

Vietnam PMI August 2023

Ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 8 khi một số dấu hiệu phục hồi của nhu cầu đã giúp cả số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng trở lại. Các công ty đã gia tăng hoạt động mua hàng tương ứng, nhưng việc làm tiếp tục giảm nhẹ khi các công ty đã ngần ngại tuyển thêm nhân viên trong bối cảnh nhu cầu còn yếu.

Tình trạng giá cả tăng trở lại cũng được ghi nhận vào giữa quý 3. Chi phí đầu vào tăng lần đầu trong bốn tháng, trong khi giá bán hàng có dấu hiệu tăng lần đầu kể từ tháng 3.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng – Manufacturing Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) – ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global trong tháng 8 đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 50 điểm lần đầu trong sáu tháng. Với kết quả 50,5, tăng so với mức 48,7 của tháng 7, cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất đã cải thiện nhẹ.

Sự phục hồi trở lại của sức khỏe ngành sản xuất đã phản ánh những dấu hiệu cải thiện của nhu cầu. Các nhà sản xuất ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu trong sáu tháng, trong khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng sau thời gian giảm kéo dài năm tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng là nhẹ khi có một số báo cáo cho thấy nhu cầu còn yếu.

Tương tự như vậy, sản lượng ngành sản xuất tăng trưởng trở lại trong tháng 8, từ đó kết thúc thời kỳ giảm sản lượng kéo dài năm tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ là nhẹ. Sự phục hồi của sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới là đáng kể nhất trong lĩnh vực hàng hóa đầu tư cơ bản.

Trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới và yêu cầu sản xuất tăng, các công ty đã tăng mạnh hoạt động mua hàng. Đây là lần tăng đầu tiên trong sáu tháng và là mức tăng đáng kể nhất kể từ tháng 9/2022. Từ đó, tồn kho hàng mua cũng tăng, đánh dấu lần tăng tháng thứ hai liên tiếp.

 

Vietnam PMI Trend August 2023

Tuy nhiên, tình hình việc làm kém tích cực hơn khi các công ty vẫn do dự trong việc tuyển thêm nhân viên và do đó, số lượng việc làm đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ giảm là yếu nhất trong thời kỳ này và chỉ là mức giảm nhẹ.

Việc làm tiếp tục giảm phản ánh năng lực sản xuất trong ngành không được dùng hết, và lượng công việc tồn đọng đã giảm tháng thứ tám liên tiếp. Các công ty cũng ghi nhận tồn kho hàng thành phẩm tăng tháng thứ hai liên tiếp khi có một số báo cáo cho thấy nhu cầu yếu đã khiến hàng hóa thành phẩm chưa bán được.

Dữ liệu của tháng 8 cho thấy giá cả đầu vào tăng mạnh, từ đó kết thúc thời kỳ giảm kéo dài ba tháng. Một số thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân tăng chi phí đầu vào là do giá dầu tăng, trong khi giá thực phẩm tăng cũng được nhắc đến. Từ đó, các công ty cũng tăng giá bán hàng, mặc dù mức tăng chỉ là nhẹ. Đây là lần tăng giá đầu ra đầu tiên kể từ tháng 3.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp được rút ngắn tháng thứ tám liên tiếp khi hàng tồn kho của các nhà cung cấp vẫn đủ để đáp ứng các đơn hàng, mặc dù nhu cầu hàng hóa đầu vào tăng trong tháng 8. Hiệu suất hoạt động của người bán hàng cũng cải thiện mạnh, mặc dù ít đáng kể nhất kể từ tháng 5.

Sự cải thiện tạm thời của nhu cầu thị trường đã giúp nâng cao niềm tin kinh doanh vào giữa quý 3 khi các công ty hy vọng sự phục hồi sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Mức độ lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới là cao nhất trong năm tháng, nhưng vẫn nằm dưới mức trung bình của chỉ số khi tiếp tục có những quan ngại về lực cầu.

Cách tiếp cận

PMI® Ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global được S&P Global thu thập từ phần trả lời cho các câu hỏi gửi cho các nhà quản trị mua hàng trong một nhóm gồm khoảng 400 nhà sản xuất. Nhóm khảo sát được phân chia theo ngành và quy mô lao động của công ty, dựa trên đóng góp vào GDP.

Những câu trả lời khảo sát được  Cimigo  Việt Nam thu thập vào nửa cuối của mỗi tháng và cho biết chiều hướng thay đổi so với tháng trước. Một chỉ số khuếch tán được tính toán cho mỗi tham số khảo sát. Chỉ số là tổng cộng phần trăm số câu trả lời ‘cao hơn’ và một nửa tỷ lệ phần trăm các câu trả lời ‘không thay đổi’.

Các chỉ số có giá trị từ 0 đến 100, với một kết quả trên 50 thể hiện một mức tăng tổng thể so với tháng trước, và dưới 50 thể hiện một mức giảm tổng thể. Các chỉ số sau đó được điều chỉnh theo mùa.

Tầng lớp kinh tế Việt Nam và sự giàu có ngày càng tăng

Th4 12, 2023

Tầng lớp kinh tế Việt Nam Cơ cấu tầng lớp kinh tế Việt Nam tiếp tục thay

PMI Việt Nam tháng 8/2023 – Chỉ số nhà quản trị mua hàng

Th9 05, 2023

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu kể từ tháng 2 Sản lượng và

Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023

Th2 28, 2023

Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023 Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023 sẽ trình bày 9