Wina Wiroreno

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và khách hàng, Wina đã lãnh đạo Cimigo tại Indonesia từ tháng 1 năm 2012. Với vai trò là Giám đốc điều hành, Wina đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho mọi người gắn kết trong khi đảm bảo rằng doanh nghiệp tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Dưới sự lãnh đạo của Wina, Cimigo Indonesia đã lớn mạnh và phát triển thành một tổ chức ưu tiên tính chính trực, chất lượng công việc và dịch vụ đặc biệt cho những khách hàng có giá trị.