Phương Lê

Phương có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Phương dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu định tính và định lượng. Phương yêu thích thích việc điều tiết và giúp khách hàng tối ưu hóa các khái niệm của họ. Phương rất xuất sắc trong việc nghiên cứu người mua hàng và nghiên cứu trải nghiệm khách hàng.