Intan Sari Bulan

Intan có 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu định tính và 4 năm trong vai trò khách hàng. Sự tò mò của Intan cho phép cô gặp gỡ rất nhiều người từ các hoàn cảnh khác nhau, điều này giúp cô kết nối với người tiêu dùng ở mọi tầng lớp. Đây là chìa khóa trong việc đưa ra những hiểu biết thực tế.