Ankur Sharan

Ankur có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu thị trường. Anh đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2009 và là cố vấn nghiên cứu chính cho khách hàng, tập trung vào phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu giá cả, thăm dò thị trường, định vị thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Ankur đã tốt nghiệp ngành quản lý với chuyên môn về phân tích thị trường và đánh giá khách hàng từ Học viện Quản lý Ấn Độ. Ankur tư vấn cho khách hàng các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kinh doanh của họ và giúp họ đưa ra lựa chọn tốt hơn dựa trên các phân tích và khuyến nghị có thể hành động.